Utskrift

Espen Gudim

Espen har lang erfaring med egne hunder og har tidligere vært instruktør i andre hundeskoler og hundeklubber. Han har de senere år brukt mye av sin fritid til å videreutdanne seg innenfor kompetanseområdet hund og han har jobbet mye med emnet ”Svake hunder som familiehunder”.
Du så kanskje Espen i programmet Dyrisk på NRK der han hadde fast hundespalte de to sesongene programmet gikk.

I rekken av kurs kan nevnes:

 • Instruktørutdannelse i regi av Schäferhundklubben på Forsvarets Hundeskole i Drøbak v/Major Gimre
 • Instruktørutdannelse (trinn 1) Norsk Kennelklub v/Geir Ottesen
 • Instruktørutdannelse (trinn 2) Norsk Kennelklub v/Line Sandsted

 • Mentaltestkurs v/Barbro Børjesson
 • Blodsporkurs v/Emilsen
 • Diverse sporkurs
 • Gjeterhundkurs v/Ytre, Vaagaasøygaard, Solbakken m.fl.
 • Gjeterhundkurs v/Rolf Finstad
 • Gjeterhundkurs v/Egil Syversbråten
 • Ulv/hund seminar i WolfPark, USA v/Erich Klinghammer og Raymond Coppinger
 • IPO kurs v/Helmuth Raiser
 • Genetikk, Avl og Oppdrett v/Astri Indrebø og (NKK)
 • Seminar Sounds Scary v/Sarah Heath
 • Etologi og Antrozologi ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap
 • Veiledning og Humanpsykologi ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap
 • Læringsteori, teoretisk og anvendt ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap
 • Dyrevelferd og lovverk ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap
 • Kliniske kasus ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap

 • Seminar i NAS om læringsteori v/John Arne Farsethås
 • Seminar i NAS om konsultasjon v/Per Jostein Matre og Sarah Heath
 • Seminar i NAS om Angst og Fobier v/Ann Mcbride – University of Southampton
 • Seminar i NAS om  Non kontingent forsterkning v/ Kenneth Larsen
 • Seminar i NAS om fordypet rasekunnskap ved Åsa Ahlblom og Mona Mikaelsson Tørnblom
 • Seminar i NAS om agresjoner v/Dr. Petra Mertens, University of Munich
 • Seminar i NAS om Dyrevelferd v/ Prof. Donald Broom, Dr. med. vet. Bergljot Børresen, Prof. Bjarne Braastad m.fl
 • Seminar i NAS om miljøberiking og problemløsing, hund og hest v/D. Selin
 • Seminar i NAS om agresjoner og farlige hunder v / Rudi De Mesteer og Jørgen Damkjær Lund
 • Seminar i NAS om hundetrening v/ Steven Lindsay, forfatter av det enorme bokverket Handbook of Applied Dog Behavior and Training volume 1-3
 • Seminar i NAS om bruk av Straff med Dorothea C. Lerman (Ph.D BCBA) Univerisity of Houston-Clear Lake

 • Seminar med Dr Kerstin Malm om redsel, seperasjonsproblem, aggressivtet og menneskerealsjoner (Emosjoner og empati)
 • Seminar i NAFO om ART (aggression replacement training) v/ Luke Moynahan
 • Seminar med Bob Bailey og Kathy Sdoa

 • Ulv/hund med ulveforsker Freddy Worm Christiansen
 • "Gå pent i bånd" med Åsa Ahlbom

Espen hadde sammen med sin samboer Hanne, Border Colliene Bajas og  Kompiz. (Bajas, som var den eldste, trengte jo en kompis. Bajas døde i mai 2008 og Kompiz ga opp i september 2012 - begge disse hundene var grunnsteiner i Din Beste Venn og er dypt savnet - mange kursdeltakere vil huske dem godt). Begge hundene konkurrerte i beskjedent omfang både i agility, lydighet og Rallylydighet.

Nå er det Ullrik som gjelder, Ullrik er også en Border Collie og er født 2. september i 2012. Han vil bli en ny bidragsyter i Din Beste Venn!

I Din Beste Venn har Espen ansvaret for Instruktørkurset (som har blitt flaggskipet i Din Beste Venn. Kurset har vært populært helt siden det startet).

Espen har mange års erfaring i undervisning og sensorarbeide fra Høgskole (BI og NKS)

Espen var leder i NAS (Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr) i perioden  2002 - 2011 og satt tre perioder i styret for Norsk Kenneklub avdeling Oslo og Akershus (to perioder som leder og en periode som sekretær).

Espen har vært hundefaglig sakkyndig i Det Norske rettsvesen og har ved flere anledninger vært hundefaglig konsulent både i NRK og TV2.

Espen er også engasjert i bruken av hund som gledesspreder - han er den eneste i Norge som er godkjent av Delta Society (en Amerikansk organisasjon som jobber med - og sertifiserer terapihunder) som testleder for terapihunder.

I samarbeid med NODAT - Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi - har vi utdannet og godkjent et stort antall hunder med førere til dette formålet.

 

Espen pleier å si; jeg er ikke så god på å være framme - jeg trives best underveis. Det bærer nok Din Beste Venn preg av også - vi utvikler oss hele tiden og er stadig underveis.