om oss

Generelt om kursene våre

Motivajsonen for kursene i Din Beste Venn er bygget på vår genuine interesse for hund, hundeatferd og -velferd, samt et sterkt ønske om å bidra til at flere hunder får det bedre i Norge.
Dette vil vi gjøre igjennom informasjon og veiledning i bruk av belønningsbasert trening, og ved å inspirere hundeeieren til å gi hunden varierte hverdager (dette er en del av visjonen vår)

 

Vi har derfor to typer kurs – oppdragelseskurs og aktiviseringskurs

I oppdragelsekurs gruppen er de 4 kurs som bygger på hverandre og lagt opp slik at vi har en fin progresjon fra kurs til kurs – dette er grunnutdanningen til hunden.

Her trenes hunden i ferdigheter som er viktige i hverdagen - og som vil bidra til å gjøre den trygg i miljøet vårt – begge deler er med på å gi god velferd.

Igjennom disse kursene ønsker vi å hjelpe hundeeiere i jobben med å gi hunden sin oppdragelse som gjør den til en god samfunnsborger. (Det er dårlig gjort å la hundene oppføre seg slik at folk ikke liker dem!)

 

For å få til dette så har vi en fantastisk gjeng med inspirerende instruktører som alle har god utdanning og mye erfaring på hund – alle instruktørene har bl.a fullført vårt eget instruktørkurs.
Dette sikrer at alle er tro mot prinsippene og visjonen i Din Beste Venn og det sikrer enhetlig instruksjon og veiledning på kursene våre. Vi bruker mye lek på kursene våre – lek flytter fokus - lek skaper felles glede – felles glede skaper gode relasjoner.

 

Det skal være gøy å trene med hunden og det skal være gøy å gå på kurs!

 Vi ønske dere hjertelig velkommen på kurs hos oss i Din Beste Venn!

litt om vår historie

2000

2010

2012

2020

Din Beste Venn etablert

Her kommer noen gode historiske øyeblikk

Webside etablert og den har fungert
til nå..

Ny webside

Velkommen til din beste venn! vi ser frem til å bli kjent med dere!