her kan du lese om showgruppa vår!

showgruppa i din beste venn!

(på rosenholm og er gratis)


Showgruppa i Din Beste Venn er et fantastisk tilbud til de som har blitt «bitt av basillen» i den kreative kursrekken. For de som har gjennomført freestylekurset og ønsker å ha en gjeng å trene videre med – så er vi rette gjengen. Vi trener sammen, lager koreografier, holder oppvisninger og deltar på konkurranser. Fokuset at det skal være gøy, men også utfordrende for fører og hund slik at vi har et felles mål å jobbe mot. Vi holder oppvisninger som viser mye glede, kreativitet og et godt samhold ikke bare mellom hund og fører, men også alle hundene imellom.

Deltakelsen på showgruppa forplikter til en viss grad. Tilbudet er gratis, men det er en forventning om at du stiller til alle treninger og de oppsatte oppvisningene. Dette for at vi skal kunne holde en kontinuitet i utviklingen og koreografiene vi lager.

 • Treningen holdes av en av våre fantastiske instruktører.
 • Treningen bidrar til at du opprettholder treningen, og får et lite press på å opprettholde trening hjemme også.
 • Treningen holdes ca hver 14. dag.
 • Du får en utvikling i hundetreningen.
 • Du trenger sammen med likesinnede, og får en lykkelig og tilfredsstilt hund.
 • Tilbudet er gratis!
 • Tilbudet holdes kun på Rosenholm og omegn.
 • Terskelen for å bli med er lav. Vi er mer opptatt av glede og samhold enn resultater.
 • Her er noen klipp fra tidligere oppvisninger vi har holdt:

  Oppvisning 2013

  Oppvisning Libety bell
  Oppvisninng One night in Bankok

  Koreografien tilpasses etter de hundene vi har med oss til enhver tid.

velkommen på gruppa